Webhotellit

Perustettaessa verkkosivua, on sille hankittava muun muassa sisällön ja domain-nimen lisäksi palvelintilaa. Palvelintilaa vuokraavia yrityksiä kutsutaan webhotelleiksi. Näistä hotelleista voi yleensä palvelintilan lisäksi hankkia paljon muutakin, kuten sähköpostiosoitteita ja sivuston ylläpitosovelluksia. Lisäpalveluiden tarjonta riippuu luonnollisesti palveluntarjoajasta, jota onkin pitkä liuta.

Mikä on webhotelli?

Periaatteessa webhotelli koostuu palvelintietokoneesta ja internetyhteydestä. Näiden lisäksi yleensä käytössä on myös muun muassa monenlaisia varmistuksia, kuten sähkönsyötön varmistus ja jäähdyttimiä. Palvelun palomuurista ja suorituskyvystä huolehtivat monenlaiset reitittimet ja kytkimet. Palveluntarjoajasta, eli webhotellista, riippuu paljon se, millainen tietoturvan taso siinä on. Kaikki webhotellissa säilytetty tieto on webhotellin ylläpitäjän nähtävillä, joten aina kannattaa miettiä tarkkaan millaista tietoa siellä säilyttää, vaikka sähköisten tietojen säilytystä ja käyttöä säädelläänkin laeilla.

Tietoturva

Jotta tietoturva webhotellia käytettäessä olisi mahdollisimman vahva, kannattaa ottaa huomioon muutamia asioita. Virtuaaliset palvelimet ovat tietoturvaltaan parempia kuin jaetut palvelimet, sillä jaetuissa palvelimissa kaikki webhotellin käyttäjät sijaitsevat samalla palvelimella. Tämä aiheuttaa helpommin tietoturvariskejä, koska ainoastaan palveluntarjoajan varassa on huolehtia, etteivät webhotellin asiakkaat pääse toistensa tietoihin. Virtuaalisessa webhotellissa kullekin asiakkaalle on eristetty oma osionsa webhotellissa ja kirjautuminen tapahtuu omin tunnuksin.

Miten valita oikea webhotelli?

Usein webhotellit sisältävät tilan kotisivulle, sähköpostin ja tietysti domainin. Domain on siis osoite, jolla internetin käyttäjät löytävät sivustolle. Kun tietää näiden kolmen ominaisuuden olevan niin sanotusti perustoimintoja webhotellille, on helpompi lähteä vertailemaan erilaisia palveluntarjoajavaihtoehtoja. Hinnan lisäksi tärkeää voi olla levytila ja tiedonsiirto määrä (se, kuinka paljon täyden nopeuden tiedonsiirtoa sopimukseen kuuluu). Ja kuten jo aiemmin todettu, jos muita palveluja kuuluu pakettiin, kannattaa niiden tarpeellisuus omaan käyttöönsä selvittää, sillä tyhjästä ei tässäkään tapauksessa kannata maksaa.

Käyttöönotto

Kun webhotelli on valittu, on käyttöönotto melko yksinkertaista. Kotisivujen luomisessa auttaa kotisivukone, joka yleensä löytyy melkein kaikista webhotelleista. Siitä saatetaan periä lisämaksu, mutta myös ilmaisia kotisivukoneita löytyy useista webhotelleista. Webhotellin käyttö ei vaadi juurikaan teknistä osaamista, joten sen asiakas pääseekin keskittymään omaan osaamisalueeseen ilman huolia tietoteknisten taitojensa riittävyydestä.