Luo toimiva navigointi verkkosivustolle

Nettisivujen navigoinnin toimivuutta ja selkeyttä pidetään yhtenä tärkeimpänä ominaisuutena verkkosivustoilla. Jos kävijä ei koe navigointia vaivattomaksi, on siitä tehty liian monimutkaista, tai jos valikko on muuten epäselvä, ei kävijä kauaa jaksa kyseisellä sivustolla pyöriä ja kuluttaa aikaansa. Navigointivalikon tulee myös visuaalisesti sulautua sivuston kokonaisuuteen, kuitenkaan hukkumatta siihen, vaan valikon tulee erottua selvästi, joten se kannattaa sijoittaa sivuston yläosaan. vector-web-navigation-menusKannattaa myös harkita navigointivalikon lisäämistä sivuston footeriin eli alatunnisteeseen, jolloin kävijä voi hyödyntää valikkoa ollessaan millä tahansa yksittäisellä alasivustolla. Murupolun eli linkkipolun käyttö on myös suotavaa muilla sivuilla paitsi pääsivulla ja erityisesti verkkokauppojen sivustoilla tämä on kätevää, sillä kävijä pystyy paikantamaan sijaintinsa polun avulla joka puolella sivustoa.Navigointivalikon viereen kannattaa lisätä hakutoiminto, jonka avulla kävijä voi etsiä hakemaansa avainsanoja käyttäen. Laajoilla sivustoilla tämä on erityisen kätevä toiminto. Sivuston informaatioarkkitehtuuri kannattaa pitää ennemmin leveänä kuin syvänä, eli navigaatiorakenne on hyvä pitää enintään kolmitasoisena. Kannattaa myös sisällyttää linkkejä sivuston leipätekstiin. Linkin kautta kävijä navigoituu automaattisesti esimerkiksi yhteydenottolomakkeen äärelle.Animaatioita ei suositella myöskään käytettävän navigaatiossa, sillä monet mobiililaitteet eivät toista niitä eivätkä myöskään päivittämättömät selaimet. Nyrkkisääntönä voisi sanoa, että kävijöitä ei pidä pakottaa miettimään, mihin heidän tulisi mennä ja miten he sinne pääsevät. Navigoinnin tulisi olla niin helppoa, että kävijöiden kulkemat polut olisi jo suunniteltu heidän puolestaan valmiiksi.