Verkkopalvelut

Verkkopalvelu tarkoittaa internetissä, sähköisessä muodossa olevaa palvelua, jonka takana on aina esimerkiksi yrityksien tai organisaatioiden tietojärjestelmät. Verkkopalvelu voidaan myös rinnastaa webbisivustoon. Monella yrityksellä tai organisaatiolla on tiettyä aihetta tai kokonaisuutta käsittelevä webbisivujen joukko. Siihen voi kuulua esimerkiksi itse webbsivut yrityksen toimintaan liittyen ja vaikkapa verkkokauppa tai e-commerce liitettynä samaiseen sivustoon. Molemmat luetaan yrityksen verkkopalveluihin.

Suomenkielinen termi

Verkkopalveluilla tai webbi-sivustoilla on suomeksi monta nimeä: webbi, internet-, verkko- tai nettisivut, webbi-, netti-, verkkopalvelut jne. Lisäksi ovat käytössä nimikkeet: intranet ja extranet. Intranet on yrityksien verkkopalvelu omille työntekijöilleen ja extranet on yrityksen rajattu verkkopalvelu tietylle sidosryhmälle, jolla on salasanat ko. verkkopalveluun.Esimerkiksi yrityksen näkökulmasta verkkopalvelu on heidän liiketoiminnan kauppapaikka verkossa. Se edustaa ja edistää yrityksen markkinointia ja tiedotusta.

Verkkopalveluiden luokittelu

On olemassa kahdenlaisia verkkopalveluita. Viestinnällisiä verkkopalveluita sekä Operatiivisia verkkopalveluita. Lisäksi verkkopalveluita voidaan luokitella kohderyhmien perusteella. Aiemmin mainittuja luokitteluja ovat intranet-palvelut yrityksen omille työntekijöille sekä extranet palvelut yrityksen valitulle kohderyhmälle, sekä internet-palvelut kenen tahansa käyttöön. Valtionhallinnossa verkkopalvelu luokitus on omanlaisensa, mutta se on jätetty tämän artikkelin ulkopuolelle. Aiheesta kiinnostunut voi lukea lisää valtiovaranministeriön vahtiohjeissa.

Operatiiviset verkkopalvelut

Operatiivisiä verkkopalveluita tarjoavat muun muassaPankit, jotka tarjoavat verkkopankissa mahdollisuuden rahansiirtoon pankkitililtä toiselle ja lentoyhtiöt, jotka mahdollistavat lentojen ostamisen ja varaamisen verkkopalveluissaan. Myös erilaisia tuotteita myyvät verkkokaupat tarjoavat operatiivisia verkkopalveluja.

Viestinnälliset verkkopalvelut

Viestinnällisessä verkkopalvelussa ydinasia on tekstien, kuvien ja äänen laatu. Se tarjoaa palvelua kaiuttimien ja ruudun kautta. Myös operatiivisissa verkkopalveluissa viestinnän merkitys on merkittävä. Mitä parempi viestintä ja selkeämpi sivusto, sitä todennäköisemmin käyttäjä palaa sivustolle. Myö visuaalinen helppolukuisuus vaikuttaa käyttäjään positiivisesti.Yhä useammin nykypäivän verkkopalvelu sivustot ovat myös interaktiivisia. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi asiakaspalvelun kanssa voi jutella chatin kautta. Interaktiivinen asiakastuki onkin monelle käyttäjälle hyvän sivuston a ja o, koska ongelmat voi ratkaista saman tien, eikä tarvitse odottaa useita päiviä.

Julkiset verkkopalvelut

Julkiset verkkopalvelut ovat julkisen sektorin, (julkishallinnon) kansalaisille, yrityksille ja yhteisöille tuottamaa tietoa erinäisistä hallinnollisista asioista. Tähän joukkoon lukeutuu: Kela, verotoimisto ja posti esimerkiksi.